Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økologisk mat - skoleprosjekter fra jord til bord

Oppsummering av prosesser og aktiviteter


Prosjektets mål har vært å øke bevisstheten om og forbruket av økologisk mat gjennom å styrke samarbeidet mellom skolene i Midt-Telemark og lokale gårdbrukere, fortrinnsvis de som driver økologisk. Flere skoler besøker nå jevnlig gårdbrukere, og noen skoler planlegger å etablere økologiske skolehager. Prosjektet har også arbeidet for at skolene skal kunne tilby økologisk frukt og melk til elevene, men dette har vist seg å være vanskelig å gjennomføre av ulike årsaker.