Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Drømmemila

Drømmemila

Dokumentasjon av framtidsverkstad


Det er gjennomført ein framtidsverkstad for attraksjonsklynga Drømmemila. Dette er eit case i arbeidet med stadinnovasjon i Telemark, initiert gjennom VRI-satsinga i Telemark.

Notatet dokumenterer innhaldet i framtidsverkstaden.