Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Landskap som tema i kommunale planer langs Telemarkskanalen

- en kartlegging


Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Telemarkskanalen regionalpark. Den gir en oversikt over arealplanene til de seks kommunene langs Telemarkskanalen, og hvorvidt Telemarkskanalen, kanallandskapet og landskapsbegrepet i utvidet forstand slik som i den europeiske landskapskonvensjonen, er integrert i disse planene. Kartleggingen viser dette i liten grad er tilfellet i arealplanene og i deres bestemmelser. Det vi derimot ser, er at det utvidede landskapsbegrepet begynner å komme inn i arealplanenes planbeskrivelser, kommuneplanenes samfunnsdel og i de tematiske kommunedelplanene.