Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Skaper kultur attraktive steder?

 

Med bakgrunn i at Norsk kulturindeks 2011 nå gir et kvantitativt mål på kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, utforsker notatet om vi kan finne noen sammenhenger mellom kulturnivået og hvor attraktive kommuner og regioner er for tilflytting. Når vi korrigerer for andre faktorer som også påvirker flytting, viser ingen av analysene at kultur har noen signifikant påvirkning på nettoflyttingen. Sett i lys av rådende oppfatninger i norsk regionalpolitikk, mener vi at dette er oppsiktsvekkende: At kommuner med mye kultur ikke er mer attraktive som bosted enn kommuner med lite kultur.