Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sør-Trøndelag

 

Denne rapporten beskriver utviklingen i Sør-Trøndelag med hensyn til befolkning, arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.