Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Noen vurderinger omkring Notodden Lufthavn

 

Notatet er skrevet på oppdrag fra Notodden kommune, og diskuterer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av Notodden flyplass. Videre ser vi på virkninger på den kommunale økonomien til Notodden kommune. Både når det gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effekter på kommunens økonomi, viser de tilgjengelige data at flyplassen på Notodden er et tapsprosjekt. Det som evt. kunne gjøre driften mer forsvarlig, er dersom også omkringliggende kommuner og/eller bedrifter som benytter flyplassen bidro med delfinansiering. Effektene for Notodden kommune og Notodden-samfunnet alene er for svake til at det synes anbefalelsesverdig å bruke omkring 3 millioner kroner per år i kommunale utgifter til drift av flyplassen.