Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

En gjenganger krysser sitt spor.

Innhold, analytisk potensial og analytisk praksis i tekster om deildegasten


Artikkelen dreier seg om en nylesning av tekster om deildegasten - gjengangeren som går igjen fordi han har flyttet på grensesteiner til sin egen fordel. Artikkelen tar utgangspunkt i de primærkildene som finnes til kunnskap om denne folketrofiguren og diskuterer hvordan konstruksjonen av deildegasten som en enhetlig karakter har foregått.