Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fremskrittspartiets kulturpolitikk

Kulturpolitisk opposisjon i endring?


Artikkelen tar for seg Fremskrittspartiets kulturpolitikk og analyserer denne langs to akser: 1) historisk - der utviklingen av kulturpolitikken i partiets partiprogrammer siden starten studeres, og 2) parlamentarisk - der temaet er partiets arbeid med kulturpolitikk i Stortinget, særlig gjennom budsjettarbeid. I tillegg er også Frps kulturpolitiske utspill i offentlige medier et tema.

Artikkelen kan leses her.