Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Følgeevaluering av ”Økt kunnskap om hvordan”.

Om tenkesettet og spredning - Studie i perioden september 2010 - mai 2011


Rapporten tar for seg spredningsfasen i utviklingsarbeidet ”Økt kunnskap om hvordan” som er en treårig satsing primært rettet mot videregående opplæring i Buskerud med mål om å redusere bortvalg av videregående opplæring i Buskerud. Satsingen består av tre piloter, og det er pilot en som har vært gjenstand for evaluering. Denne piloten omhandler spredning av metoden Appreciate Inquiry (AI), som bygger på perspektivene innen positiv psykologi. Gjennom anerkjennende praksis skal både elever og lærers styrker aktiveres og gjennom dette bedre læringsmiljø og nærvær. Våre data levner liten tvil om at lærere som deltar i satsingen, både er engasjerte og motiverte. Dette er en viktig plattform. Dataene viser også metoden ennå i liten grad blir anvendt systematisk av den enkelte lærer eller i skolen. Vi tar derfor til orde for at om spredning skal skje i et tempo som er i pakt med innsatsens mål, er det viktig å foreta noen enkle, men sentrale, justeringer knyttet til forankring og systematisk erfaringsdeling ved den enkelte skole.