Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Suksessrike distriktskommuner

Suksessrike distriktskommuner

En studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner


Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som gjør at noen kommuner lykkes bedre enn andre når det gjelder næringsutvikling og bosetting. – Svarene er sammensatte og handler naturligvis om lokale forhold – og til en viss grad tilfeldigheter. Men flere forhold er også felles for alle, eller et flertall av de femten casekommunene som ligger til grunn for studien. Og det er fellestrekk ved kommunene som kan forklare suksessen som analysen fokuserer på. En rekke funn fra studien peker mot egenskaper ved stedets utviklingskultur, sentrale aktørers evner til å ta vare på de anledningene som byr seg, og det handlingsrommet som gis til ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet. Rapporten viser også til noen såkalte ”blindspor”; faktorer som ikke ser ut til å peke mot forklaringer på suksess. Distriktssenteret var prosjektets oppdragsgivere.