Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sårbar eller robust?

Sårbar eller robust?

Analyse av norske kommuners næringsmessige sårbarhet


Vi har i denne rapporten definert næringsmessig sårbarhet som en kommunes risiko for å få en sterk nedgang i sysselsettingen. Rapporten viser hvordan vi mener at slik næringsmessig sårbarhet kan måles og overvåkes. Notatet gir et forslag til løsning på hvilke indikatorer som kan vise om utviklingen i en kommune har sterk eller svak grad av sårbarhet.