Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune

 

Denne rapporten skal danne et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling av en ny barnehagestrategi for Nittedal kommune. I rapporten er det gjort vurderinger knyttet til behov og dimensjonering av sektoren, samt analyse og vurderinger knyttet til drift av kommunale barnehager.

Nittedal kommune har mange barn i barnehagealder og god barnehagedekning. Befolkningsframskrivningene viser ikke umiddelbart behov for utvidelse av barnehagetilbudet. De kommunale barnehagene i kommunen har lave utgifter til ordinær drift per plass. Av hensyn til både eierstyring og økonomi kan det være en fordel for kommunen å få en bedre balanse mellom kommunale og private barnehager.