Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ta Seljord i bruk

Forstudierapport


Forstudierapporten gir et kunnskapsgrunnlag og en vurdering for videre prosjektutvikling av Seljord som besøkskommune. Rapporten legger vekt på statistisk informasjon om befolknings- og sysselsettingsutvikling, kombinert med både kvantitative og kvalitative data om aktørenes interesse og vilje for videre satsing i Seljordsamfunnet. Rapporten viser at Seljord har både potensial og utfordringer med hensyn til flere sentrale forutsetninger for å være en suksessrik besøkskommune i framtiden. Telemarksforsking anbefaler i rapporten, en videre prosjektutvikling.