Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager

Tillegg til TF-rapport 298


Et sentralt spørsmål ved beregning av tilskudd til private er hvilke metoder som legges til grunn for telling av antall barn i barnehage. For å sikre full likebehandling bør barn i private og kommunale barnehager telles likt. Vi anbefaler at det benyttes gjennomsnittlig barnetall gjennom året ved etterberegning av tilskudd, både for kommunale og private barnehager.

Vi anbefaler også at kommunen innfører flere telledatoer, både for de kommunale og de private barnehagene. Dette vil gi bedre oversikt over antall barn i barnehagene, og om det ev. er ledige plasser. I tillegg vil tilskuddet i større grad stå i forhold til det antall barn som faktisk befinner seg i barnehagene til enhver tid. Dette vil gi de private barnehagene incitament til å utnytte den kapasiteten de har.