Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Omstillingsbehov i kommunene i Finnmark

 

Omstilingsbehov i kommunene i Finnmark - næringsmessig omstillingsbehov og demografiske omstillingsbehov.