Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

The rhetorics of bad quality

 

Artikkelen handler om hvordan man både i kulturbyråkrati og kulturjournalistikk beskriver den dårlige kunsten og kulturen. Hva er det som karakteriserer fraværeret av kvalitet? Utgangspunktet for artikkelen ligger i en forståelse av kvalitet som det kjernebegrepet store deler av kulturpolitikken sentrerer seg rundt. Videre fokuserer artikkelen på en alternativ inngang til denne kvaliteten gjennom å studere en rekke forsøk på å beskrive hva manglende eller dårlig kvalitet egentlig består i.

Artikkelen kan leses her.