Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Godt Gjort

Godt Gjort

Evaluering av Riktig Restaurering Akershus


Riktig Restaurering Akershus (RRA) er et prosjekt med mål om å øke kompetansen om gamle håndverksteknikker, byggeskikk og bygningsvern i fylket.

I denne rapporten blir prosjektet evaluert samtidig som det gis forslag til videre arbeid.

Rapporten konkluderer med at Riktig Restaurering Akershus fremstår som et faglig solid prosjekt som er av viktig betydning for å øke fokuset på og kompetansen om bygningsvern og antikvariske håndverksteknikker i Follo. Tilbakemeldingene fra deltakerne, både de vi intervjuet, men også de som deltok på evalueringen av RRD, er udelt positive.

Prosjektets leder og de ulike kursholderne som har blitt hentet inn holder et generelt høyt faglig nivå og, etter hva vi erfarer, har de også gode formidlingsevner. Det faglige nivået er med andre ord tilstrekkelig ivaretatt, men det må hele tiden påpekes at handlingsbåren kunnskap må tilegnes gjennom langsiktig arbeid, ikke kun gjennom kurs.