Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Jakten på framtidens næringsliv

Prosessnotat


Notatet redegjører for opplegg og gjennomføring av en deltakerbasert prosess med formål å produsere kreative og samforente ideer til videre samfunns-/ næringsplanlegging i Sandefjord kommune. De viktigste innspillene som prosessen ledet fram til er beskrevet i avsnitt 2.5. Disse er i sin tur kommentert faglig fra Telemarksforsking sin side i avsluttende kapittel, 3.