Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sogn og Fjordane

Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sogn og Fjordane

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I denne rapporten presenterer vi årets resultater og detaljer for Sogn og Fjordane og kommune i fylket. Vi presenterer også en oversikt over kulturnivået i Sogn og Fjordane sett i forhold til kommunenes bostedsattraktivitet.