Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon

 

De kommunale barnehagene er dyrere i drift enn ordinære ikke-kommunale barnehager, og familiebarnehager er billigere i drift enn ordinære barnehager. Vi beregner at de kommunale barnehagene har kostnader pr. heltidsplass i 2011 på kr 125 834, mens de ordinære ikke-kommunale barnehager har kostnader på kr 109 075 pr. heltidsplass. Forskjellen i kostnader skyldes i hovedsak personalkostnader. Kommunale barnehager har høyere bemanningstetthet og høyere personalkostnader pr. årsverk. De kommunale barnehagene har hatt en svakere kostnadsvekst enn de ikke-kommunale barnehagene de tre siste årene, og tar vi hensyn til den generelle kostnadsutviklingen har de kommunale barnehagene hatt en reell nedgang i kostnadene fra 2010 til 2011.

Første utgave av rapporten kom 30. oktober 2012. Dette er en revidert utgave. I første utgave var personalkostnader pr. årsverk i kommunale barnehager feil. Feilen har ingen betydning for kostnader pr. oppholdstime eller nasjonale satser.

Rapporten beregner også de nasjonale satsene for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2013.

 Satser for ikke-kommunale barnehager

Kr. pr. heltidsplass  
 

Drift, inkl.
admin.

KapitalTotalt
Ordinære barnehager, små barn

181 000

7 500

188 500

Ordinære barnehager, store barn

88 000

7 500

 95 500

Familiebarnehager, små barn

142 700

11 600

154 300

Familiebarnehager, store barn

109 000

11 600

120 600

 

 Satser for åpne barnehager 2013

6-15 timer16 timer +
Åpne barnehager

15 700

26 400