Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Opplandslandbruket RULLer

Opplandslandbruket RULLer

Evaluering av Opplands strategi for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL)


I denne rapporten presenterer vi resultatene fra evaluering av Opplands strategi for å øke rekruttering, heve kompetansen og sikre likestilling i landbruket (RULL-strategien). RULL Oppland er unikt i nasjonal sammenheng, fordi det ser virkemidlene samlet, og involverer partnerskapet i fylket. Prosjektet har vært godt drevet, og det tegner til å bli gode resultater. Rapporten anbefaler å videreføre RULL-satsingen, men da basert på en tydeligere felles forståelse av hvilket landbruk, hvilke bønder og hvilken kompetanse som trengs i framtidens landbruk i Oppland, og da med landbruk i en videre forståelse.