Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

I partnerskap for sosial innovasjon

Rapport fra KREMs utviklingsperiode 1. mars 2009 - 1. februar 2012


Tenk om ingen av oss vet alt? Dette er en av KREMs sentrale tilnærminger i møtet med omverdenen. For «Tenk Om», sier KREM, tenk om det er slik at vi sammen kan vite mer, at vi sammen kan finne nye veier til felles mål om å utvikle et inkluderende samfunn der et kreativt og mangfoldig arbeidsliv er etterspurt.

KREM, som startet som en brukerorganisasjon med ambisjoner om å bidra som brobygger, har utviklet seg til å bli en tydelig brobyggerorganisasjon der likeverdighet og delende praksis står sentralt. Dette er også sentrale verdier i sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, som er retningen i KREMs arbeid. KREMs aktiviteter og handlinger er orientert om prosesser som skal bidra til å utvikle nye løsninger på sosiale utfordringer. Denne rapporten beskriver hvilke veier KREM har initiert og utviklet for dette.