Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Betalingsvillighet for økologiske matvarer i Norge

En betinget verdsettingsstudie


En betinget verdsettingsstudie er brukt for å anslå betalingsvilligheten for økologiske matvarer for et utvalg av den norske befolkningen, samt hvor stor andel av samlet betalingsvillighet som er privatgodemotivert og hvor stor del som er fellesgodemotivert.