Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sårbar eller Robust?

Sårbarhetsindeksen 2012: En analyse av norske kommuners næringsmessige sårbarhet


Hvilke kommuner i Norge er mest sårbare for brå fall i sysselsettingen? Dette har vi regnet ut gjennom å se på tre faktorer: Hvor stor den største bedriften er i forhold til sysselsettingen (hjørnesteinsfaktoren), hvor stor den største bransjen er (bransjespesialisering) og hvor integrert arbeidsmarkedet er med nabokommuner. Til sammen dannen disse tre indikatorene en sårbarhetsindeks. Når vi regner sårbarhetsindeksen tilbake til 2000, finner vi at metoden er ganske treffsikker når det gjelder å identifisere kommuner med høy riskiko for brå fall i sysselsettingen. Kommuner med høy sårbarhet har i gjennomsnitt mye lavere vekst i antall arbeidsplasser enn kommuner med lav sårbarhet.