Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sårbare og robuste regioner

En analyse av norske regioners næringsmessige sårbarhet


Om næringsmessig sårbarhet i regionene. Sårbarhet definert som risiko for brå fall i sysselsetting. Metode og resultater for norske kommuner.