Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturrikets tilstand 2012

Konferanserapport


Dette er konferanserapporten fra Kulturrikets tilstand 2012. Konferansen ble avholdt 31. oktober, på Litteraturhuset i Oslo. Temaet for konferansen var forholdet mellom nasjonal og lokal kulturpolitikk. I rapporten er trykket innleggene fra Per Mangset, Roger Blomgren, Bård Kleppe, Åse Vigdis Festervoll, Ole Marius Hylland, Mariann Villa, Heidi Stavrum, Georg Arnestad, Tina Pedersen Røvær, Anne-Britt Gran, Egil Bjørnsen, Ingrid E. Handeland, Ove Solum og Hallstein Bjercke.