Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av TOPP

Fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren


Topp er et kommunalt opplæringsprogram som tar sikte på å gi ufaglærte i helse- og omsorgsektoren fagbrev i helsearbeiderfaget. Sammenlignet med tradisjonell fagopplæring er Topp-prosjektet forkortet, og opplæringen er tilpasset ufaglærte som allerede jobber i sektoren.
Evalueringen viser at Topp har vært et vellykket prosjekt. Samtidig peker også evalueringen på sårbare sider ved forkortet fagopplæring. I løpet av prosjektperioden har det imidlertid vært gjennomført justeringer for å ivareta kvaliteten i opplæringen.