Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Den verdiskapende naturarven

Midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet. naturarven som verdiskaperM


Notatet er en del av følgeevalueringen til Naturarven som verdiskaper. Det er en midtveisanalyse som innebærer en analyse på tvers av 15 piloter i tillegg til 15 enkeltstående analyser av hver pilot. Notatet viser mange eksempler på hvordan naturarven er en verdiskapende naturarv, med spesiell vekt på den brede verdiskapingen.