Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Flytting fra og til Tinn

Kartlegging av flyttemotiv


I dette notatet redegjør vi for en undersøkelse blant ut- og innflyttere fra Tinn i 2011. Undersøkelsen er bestilt av Tinn kommune og har som mål å skaffe kunnskap om hvorfor folk flytter fra og til Tinn, hva som kunne ha gjort at de ikke flyttet fra kommunen og hva som skal til for at unge ønsker å komme tilbake. Med utgangspunkt i de problemstillingene som synliggjøres og analyseres, kan vi oppsummere følgende:

  • Tinn er arbeidsmarkedsmessig isolert, og det er færre muligheter for å pendle enn sammenlignbare kommuner.
  • Mangel på og/eller tap av arbeidsplasser virker å være hovedproblemet, og den viktigste årsaken til utflytting fra kommunen. Dette gjelder generelt, men også:
  • Mangel på og/eller tap av arbeidsplasser av «riktig type», som kompetansearbeidsplasser, statlige arbeidsplasser osv.
  • Mangel på komplementære arbeidsplasser ved innflytting. Det er ikke alltid nok at én kan få jobb, ofte kreves arbeidsplasser til to (dvs. ektefelle), som kanskje har helt ulike typer utdanning/bakgrunn.