Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov

Arbeidsseminar i regi av Nordisk ministerråd og Det Norske kulturdepartementet, nov. 2012


Rapporten er utformet på bakgrunn av et arbeidsseminar om nordisk kultursamarbeid — forskning og kunnskapsbehov, som ble arrangert i Oslo i november 2012 av Det norske kulturdepartement i samarbeid med Telemarksforsking. Norge hadde i 2012 formannskapet i Nordisk ministerråd (NMR) og tok i forbindelse med dette initiativ til å sette kulturforsking på den nordiske dagsorden. Seminaret i Oslo hadde, med utgangspunkt i NMRs nye strategi for det nordiske kultursamarbeidet, 2013-2020, som målsetning: 1) å forankre NMRs strategiske arbeid på kulturfeltet i nordisk kulturforsking, 2) å avdekke forskningsbehov knyttet til dette arbeidet, og 3) å etablere et langsiktig, godt samarbeidsklima mellom nordiske kunnskapsmiljøer og -aktører.

Hovedkonklusjonene som kom fram i seminaret kan oppsummeres som følger:

  • Det må satses mer på fellesnordiske prosjekter, gjerne gjennom et eget forskningsprogram.
  • Den forskningen som allerede foreligger bør systematiseres og sammenkoples.
  • Forskningen må gjøres tilgjengelig.
  • Det bør i større grad gjøres nytte av forskningen i politikken.