Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Zygmunt Baumans modernitetstrilogi

Legislators and Interpreters (1987), Modernity and the Holocaust (1989) og Modernity and Ambivalence (1991)


Artikkelen er et bokessay om den såkalte modernitetstrilogien til Zygmunt Bauman: Legislators and Interpreters (1987), Modernity and the Holocaust (1989) og Modernity and Ambivalence (1991). Essayet dreier seg om hvordan Bauman beskriver tre ulike former for opplysningens dialektikk i disse bøkene.

Essayet kan lastes ned her.