Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunst og makt

En foreløpig kunnskapsoversikt


Denne rapporten er ledd i prosjektet «Kunst! Makt! Seleksjon og forhandling i norsk kunstliv», som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark og Telemarkforskning gjennomfører i fellesskap, med støtte fra Norges forskningsråd.

Prosjektet konsentrerer seg særlig om maktforhold på litteratur-, billedkunst-, musikk- og scenekunstfeltet. Rapporten gir en foreløpig kunnskapsoversikt over maktfordelinger og maktforhold på kunstfeltet, basert på foreliggende forskning.