Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Forslag til ny programteori for attraktivitet

Milepelsnotat 2


I dette notatet er det utformet et forslag til ny programteori for attraktivitet. Forslaget er i stor grad basert på den forståelse av attraktivitetsbegrepet som framkommer i norsk regionalutvikling, men satt inn i et konsistent rammeverk. Programteorien definerer tre ulike dimensjoner for attraktivitet, attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting. Modellen er en universell modell som skal forklare netto flyttestrømmer, hvor attraktivitet bidrar sammen med strukturelle forhold, økonomiske rammebetingelser og endringer i offentlig sektor.

I notatet er det også gitt en oversikt over forskningslitteratur fra inn- og utland om attraktivitet. Den nye programteorien skiller seg ganske mye fra den internasjonale forskningen, gjennom at attraktivitetsbegrepet omfatter tre ulike typer attraktivitet, og at attraktivitetsbegrepet er knyttet til flyttestrømmer.  Nyere studier i regi av ESPON har imidlertid liknende tilnærming til bosteds- og besøksattraktivitet.