Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Anvendelse av programteori for attraktivitet

Milepelsnotat 3


Dette notatet omhandler mulige anvendelser av den nye programteorien for attraktivitet. Programteorien kan danne grunnlag for resultat- og effektstudier av prosjekter og tiltak, både på lokalt nivå og for det distriktspolitiske virkeområdet. Programteorien kan også brukes av steder og regioner som et grunnlag for å utvikle vekststrategier.