Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark

 

Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner der målet er å motvirke utviklingenav en kriminell karriere og bidra til en positiv utvikling i den enkeltes ungdom sitt liv. Oppfølgingsteam er en todelt straffereaksjon som innbefatter gjenopprettende prosesser som stormøte eller megling, og en tidsbestemt oppfølgingsavtale. Samlet viser våre dataat modellen med Oppfølgingsteam i Telemark både fungerer etter sin hensikt og har solid måloppnåelse. Modellens organisering ogdets praktiske fremgangsform, har etter vårt syn også overføringsverdi til oppfølging av utsatte barn og unge generelt.