Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hver gang vi møtes

Kulturelle møtesteder i Oppegård


Denne rapporten tar utgangspunkt i prosjektet KIOSK der målsettingen er å utvikle gode møte-plasser i Oppegård kommune. Rapporten inngår i kartleggingsdelen av dette prosjektet ved at den presenterer en analyse av innbyggernes bruk av møtesteder, og hvilke utfordringer slike møteste-der har i arbeidet med å være tilgjengelig for alle.