Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsmonitor for Øst-Telemark

 

Dette notatet oppsummerer svarene fra en e-postbasert spørreundersøkelse der 189 bedrifter i Notodden, Hjartdal og Tinn har svart på ulike spørsmål om deres holdning til sine lokale omgivelser og lokaliseringsbetingelser. Hensikten med undersøkelsen har vært å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike forhold i lokalmiljøet, hva de synes er viktig for utvikling av virksomhetene, og i hvilken grad de er tilfredse med de ulike forholdene. Bedriftenes holdning til ulike forhold i lokalmiljøet vil være nyttige innspill i arbeidet med å definere lokale næringsutviklingsstrategier. Undersøkelsen hadde også en avsluttende del som inkluderte spørsmål om interessen for å etablere et næringsforum som skal være et profesjonelt organ som jobber for å fremme næringslivets interesser i Øst-Telemark.