Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Folkemusikk og seinmodernitet

hybridisering, individualisering og kommersialisering


Basert på masteroppgaven "Mellom myte og marknad - seinmoderne diskurser i norsk folkemusikk".