Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tro og skikk

 

Artikkelen er en faghistorisk artikkel i antologien Etnologi og folkloristikk, redigert av Anne Eriksen og Bjarne Rogan. Den tar for seg utviklingen av folkloristisk forskning på tro og skikk fra midten av attenhundretallet og fremover. De sentrale forskerne i den faghistoriske gjennomgangen er Eilert Sundt, Johannes Storaker, Nils Lid, Svale Solheim, Reidar Christiansen og Olav Bø.