Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Duett eller duell?

Duett eller duell?

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling


Rapporten Duell eller duett, går i første del gjennom de to fagfeltene; programteori for attraktive lokalsamfunn og helhetlig reisemålsutvikling hver for seg. Den ser deretter på samspillflatene mellom de to, hvor det refereres til funn fra statistiske undersøkelser, epostintervjuer av 60 kommuner og casestudium av 8 av dem. Rapporten gjengir hovedfunnene fra disse undersøkelsene og utdyper noen av dem i rapportens siste kapitler. Hovedfunnene handler om behovet for profesjonalisering av planer, kunnskap og nettverk, om nødvendigheten av bred verdiskapning, stedlig fintfølelse og behovet, ikke bare for vilje til å spille duett, men også å opparbeide seg de ferdighetene som er nødvendige for å det til.