Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk

 

Telemarksforsking har hatt ansvar for gjennomføring og analyse av spørreundersøkelse til helseforetakene.