Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon - med spesiell fokus på levekårsområdet

 

Telemarksforsking har bidratt med overordnede økonomiske analyser og til å sette Rygges organisering og struktur inn i en større sammenheng i fht tjenesteprofil m.m.