Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Å gjete harer og bære staur

Organisering av Haugalandsmuseene


Rapporten presenterer resultatet av en gjennomgang av Haugalandmuseenes organisering. Haugalandmuseene er et aksjeselskap og består av en sammenslutning av åtte museer i Nord-Rogaland. Gjennomgangen dreier seg om hvilke utfordringer som ligger i den organiseringsformen som er valgt og presenterer noen mulige måter å møte disse utfordringene på.