Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Troms

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

I denne rapporten presenterer vi årets resultater og detaljer for Troms fylke og kommune i Troms. Vi presenterer også en oversikt over statlige stedsspesifikke tildelinger på fylkesnivå.