Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Halsa kommune

Halsa kommune

En samfunnsanalyse


Halsa kommune har fått LUK-midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune - det er en del av den nasjonale LUK-satsingn til KMD. se; regjeringens side om dette.

Halsa kommune har hatt fraflytting over lengre tid, samt nedgang i arbeidsplasser. Analysen i prosjektet viser hvordan forhold knyttet til bosted og arbeid henger sammen, mens den prosessuelle delen av prosjektet har bidratt til at lokalsamfunnet selv skal kunne utarbeide gode strategier og tiltak for å bedre situasjonen. Rapporten som ligger her, dokumenterer både tall og prosess.