Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Arbeid i sikte

Tiltak for inkludering av innvandrere


Denne rapporten omhandler tiltaket Arbeid i sikte. Tiltaket er rettet mot innvandrere og består av en teoretisk del og en del der deltakerne utplasseres i praksisplasser. 

Rapporten inneholder en beskrivelse av hvordan tiltaket er utformet, av den praktiske gjennomføringen av tiltaket og resultater fra tiltaket.

Undersøkelsen baserer seg både på kvalitative intervjuer med tiltaksarrangør, arbeidsgiver og tiltaksdeltakere samt en kvantitativ undersøkelse basert på spørreskjema og deltakernes sluttrapporter.