Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

La politique culturelle en Norvège

 

<p><font size="2"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0)">Artikkel om norsk kulturpolitikks historie i fransk samleverk om kulturpolitikkens historie i verden.</span></font></p>