Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

 

Vedlagte notat er en rapport, utgitt av Mimir AS med Telemarksforsking som medforfatter. Formålet med prosjektet som dokumentes i vedlagte notat er å utvikle og utrede de faglige forutsetningene for en ny, robust og næringsdrevet reiselivsorganisering i Vestfold. Notatet tar til orde for en modell som bryter med de fleste andre regioners tradisjonelle måter å organisere reiselivet på, i geografisk betingede reiselivsselskaper. I stedet tas det til orde for en langt mer operativ og teamisk basert bedriftsnettverk-modell. .