Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Selvkost i Volda kommune

Selvkost i Volda kommune

Vann, avløp og feiing


Dette notatet oppsummerer funn fra gjennomgang og kvalitetssikring av Volda kommunes beregning av selvkost på områdene vann, avløp og feiing. Vi har ikke funnet vesentlige feil i Volda kommunes avgiftsberegning. På avløpsområdet mener vi at kommunen bryter med generasjonsprinsippet, og at dette skyldes svake rutiner for budsjettering av selvkostområdet.