Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hvor mange gullplater henger på veggen?

Om danseband og kvalitet


Artikkelen er en analyse av hvordan kvalitet defineres og diskuteres i det norske dansebandfeltet. Artikkelen er basert på kvalitative data fra intervju med dansebandmusikere og dansebandpublikum, og fra deltakende observasjon på dansebandfestivaler i Norge. Artikkelen inngår i Sosiologi i dag sitt temanummer om kulturpolitikk.

Artikkelen og tidsskriftet kan lastes ned her.